Previous
Next

Vi er eksperter inden for overfladebehandling af broer, tankanlæg, højspændingsmaster, siloer mm.
Vi laver alle former for afrensning på stålkonstruktioner, beton konstruktioner og ny overfladebehandling.
Vores speciale er indenfor sandblæsning og overfladebehandling, også de mere usædvanlige som hydroblasting, hvor afrensningen sker med vand under meget højt tryk.

Tankanlæg.
Det kræver specielt udstyr,
at overfladebehandle tanke udvendig som indvendig.
Afdækning og etablering af miljømæssige foranstaltninger sker med eget materiel og mandskab.

Overfladebehandling af tanke sker ved hjælp af særlige teknikker.
Vi bruger som ofte hydroblasting med lanse.
Arbejdet foregår ofte under stort tidspres og vil efter ønske kunne forløbe kontinuerligt.

Vores mandskab har et indgående kendskab til
teknikker og udfører altid miljømæssigt forsvarligt
arbejde.
Skal masterne holde i mange år, så vælg en Dufour løsning.

Scroll til toppen